HomePolitikWirtschaftTourismusBildung/SozialesKulturSportBlaulichtGesundheitNatur/Umwelt

Schanzas e privels dals nouvs mediums

La referenta Madlaina Semadeni ha nomnà ils avantags dals nouvs mediums digitals (fotografia: Flurin Andry).

La referenta Madlaina Semadeni ha nomnà ils avantags dals nouvs mediums digitals (fotografia: Flurin Andry).

Na scumandar l’adöver dals nouvs mediums digitals, ma accumpagnar ed esser qua, schi capita alch. Quai cussaglia la perita Madlaina Semadeni als genituors dals uschè nomnats «digital natives». Madlaina Semadeni es psicoterapeuta ed ha referi d’incuort a Scuol.