HomePolitikWirtschaftTourismusBildung/SozialesKulturSportBlaulichtGesundheit

Las dmuras sun bain occupadas

Pel mumaint sun las plazzas illas dmuras d’attempats s-charsas, per exaimpel eir illa Chasa Puntota a Scuol (fotografia: Flurin Andry).

Pel mumaint sun las plazzas illas dmuras d’attempats s-charsas, per exaimpel eir illa Chasa Puntota a Scuol (fotografia: Flurin Andry).

Per persunas attempadas es l’inviern il temp il plü difficil per abitar a chasa. Singulas s’annunzchan perquai amo avant chi gnia fraid per pudair abitar in üna dmura d’attempats. Illas dmuras in Engiadina Bassa e Val Müstair sun las plazzas s-charsas.