La populaziun dal cumün da Val Müstair ha elet la nouva suprastanza cumünala (fotografia: archiv PL)

La populaziun dal cumün da Val Müstair ha elet la nouva suprastanza cumünala (fotografia: archiv PL)

Quatter da ses suprastants sun elets

Las votantas ed ils votants Jauers han elet a quatter commembers da la suprastanza cumünala dal cumün da Val Müstair. Pro üna majorità absoluta da 242 vuschs sun gnüts elets Guido Mittner (536 vuschs), Daniel Pitsch (494), Patrick Wegmann (416) e Rinaldo Lechthaler (370).

Na ragiunt la majorità absoluta per gnir elet in suprastanza cumünala han Roman Oswald (221 vuschs), Annelise Albertin-Burri (208 vuschs), Ivo Lamprecht (112 vuschs) e Gisela Beretta (96 vuschs). Il seguond scrutin per occupar ils ultims duos sezs in suprastanza cumünala ha lö als 29 november.

Illa cumischiun sindicatoria dal cumün da Val Müstair (trais sezs) sun gnüts elets Armin Andri (509 vuschs), Isidor Sepp (504 vuschs) e Maya Repele (290 vuschs). La majorità absoluta es statta pro 263 vuschs. La quarta candidata Hannelore Cueni ha ragiunt 225 vuschs.

I'l cussagl da scoula han ils Jauers gnü d'eleger a quatter persunas. Pro üna majorità absoluta da 277 vuschs sun gnüts elets Tamara Melcher-Tschenett cun 549 vuschs, Aldo Rodigari (472 vuschs), Cornelia Kuntner-Florin (429 vuschs) e David Spinnler (291 vuschs). Il cussagl da scoula es cun quai cumplett. Na ragiunt la majorità absoluta han Susanne Morf-Horn (245 vuschs) e Stephanie Ulayayi-Albertin (189 vuschs).

Las plü bleras vuschs insomma ha fat Arno Forrer cun 568 vuschs per gnir elet illa cumischiun da fabrica. Quella consista da quatter persunas. Sper Arno Forrer sun gnüts elets pro üna majorità absoluta da 265 vuschs: Corsin Canclini (431 vuschs), Curdin Bott (424 vuschs), Gabriel Greiner (420 vuschs). Na elet es  Daniel Schröter cun 211 vuschs.

Sper la suprastanza cumünala sun tuot las cumischiuns uossa cumplettas. Unicamaing per cumplettar la suprastanza cumünala varà lö ün seguond scrutin als 29 november.

Text: Nicolo Bass


Noch keine Kommentare