La chasa Ratsches 230 a Martina cun trais abitaziuns, büros e garaschas (fotografia: Erica Müller).

La chasa Ratsches 230 a Martina cun trais abitaziuns, büros e garaschas (fotografia: Erica Müller).

Il post da pulizia a Martina es serrà

Per incumbenza da la Regenza ha la Pulizia chantunala dal Grischun reorganisà ingon sia structura dals posts e dal persunal. In sia comunicaziun correspundenta scriva la pulizia ch’ella haja sviluppà inavant sia organisaziun dal ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare