Il corp da pumpiers Pisoc dal cumün da Scuol es in tschercha da nouvs pumpiers (fotografia: Nicolo Bass).

Il corp da pumpiers Pisoc dal cumün da Scuol es in tschercha da nouvs pumpiers (fotografia: Nicolo Bass).

In tschercha da pumpiers

Schabain cha far il servezzan da pumpiers es obligatoric han corps da pumpiers difficultats da chattar la glieud. Quai vala eir pel corp da pumpiers da Scuol.

Quels abitants da Scuol e fracziuns chi han tanter 20 e 45 ons e nu vöglian far da pumpiers ston pajar üna taxa da cumpensaziun. E sco cha’ls repunsabels constatan, preferischa üna gronda majorità da las persunas chi ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare