Pel mumaint nu vegna lavurà a Scuol vi da la Punt da Gurlaina e la puntinada es darcheu gnüda allontanada. Daplü infuormaziuns daja illa radunanza cumünala dals 29 gün (fotografia: Mayk Wendt).

Pel mumaint nu vegna lavurà a Scuol vi da la Punt da Gurlaina e la puntinada es darcheu gnüda allontanada. Daplü infuormaziuns daja illa radunanza cumünala dals 29 gün (fotografia: Mayk Wendt).

La renovaziun da la punt sta salda

Ingon esa previs da renovar totalmaing a Scuol la Punt da Gurlaina chi’d es gnüda fabrichada da l’on 1905. Daspö ün mais e mez nu vegna però plü lavurà vi da quista punt.

Fin la fin da november d’eira previs cha la Punt da Gurlaina a Scuol gnia renovada cumplettamaing per cuosts da 2,2 milliuns francs. Las lavuors han cumanzà vers la fin da marz. Üna part da la punt es gnüda plajada aint per ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare