Il mür da la Punt dal Gall es gnü tut in funcziun da l’on 1970. Ün pêr dals büschens per l’aua sun protets cun culur chi cuntegna PCB, quai chi d’eira permiss dal quel temp (fotografia: OEE).

Il mür da la Punt dal Gall es gnü tut in funcziun da l’on 1970. Ün pêr dals büschens per l’aua sun protets cun culur chi cuntegna PCB, quai chi d’eira permiss dal quel temp (fotografia: OEE).

Tössis in l’idilla dal Spöl

Avant bainbod tschinch ons ha il Chantun comunichà cha’l Spöl saja gnü contaminà cun PCB. Ingio cha quel tössi as rechatta han muossà analisas da l’Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun (Empa/ICMP).

Als 4 da november 2016 ha il chantun Grischun rendü cuntschaint cha’l flümin Spöl sper il mür da la Punt dal Gall saja contaminà cun PCB (bifenils policlorats). Quel tössi d’eira rivà i’l ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare