L’autura e sia guida – Prisca Roth ha pudü preschantar in venderdi passà sia publicaziun istoric-culturala «Genua – La Superba» i’l Museum d’art dal Grischun (fotografia: David Truttmann).

L’autura e sia guida – Prisca Roth ha pudü preschantar in venderdi passà sia publicaziun istoric-culturala «Genua – La Superba» i’l Museum d’art dal Grischun (fotografia: David Truttmann).

La guida dal «port grischun»

La cità da Genua ha multifars connexs culla Svizra e cul Grischun. Üna nouva guida da viadi – realisada da l’istoricra grischuna Prisca Roth – dà tanter oter perdütta da quellas colliaziuns. D'incuort ha ella preschantà sia publicaziun «Genua – La Superba» i’l Museum d’art a Cuoira.

Co rivan Svizras e Svizzers plü svelt pussibel in üna cità al mar? – La resposta es fingià daspö tschientiners bain cuntschainta: cun far il viadi a Genua. La cità al famus port mediterran es statta ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare