Davo dudesch ons va a fin a Silvester la carica da cusglier guvernativ Mario Caviegelli. In avegnir as vezzaraja a Mario Cavigelli in otras caricas importantas. 		fotografia: Caroline Staeger

Davo dudesch ons va a fin a Silvester la carica da cusglier guvernativ Mario Caviegelli. In avegnir as vezzaraja a Mario Cavigelli in otras caricas importantas. fotografia: Caroline Staeger

«Per part esa da lavurar fin a mezzanot»

Mario Cavigelli ha timunà dudesch ons ün departamaint tribulà da svilups na spettats e na previsibels, per exaimpel concernent lufs, energia, cartels o Bondo. Uossa va seis temp d’uffizi a fin. Che plans ha el per sia vita a e perche piglia el cun sai üna medaglia d’ün general frances?

I nun es nöglia cun tour cumgià tuot pachific. Seis chalender da termins es plü co plain. Cun blera furtüna ha la FMR amo survgni avant Nadal ün termin d’intervista pro’l cusglier guvernativ Mario Cavigelli. ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare