La Scoula da muntogna Avrona a Tarasp (fotografia: Bergschule Avrona).

La Scoula da muntogna Avrona a Tarasp (fotografia: Bergschule Avrona).

Umans giuvens in tschercha d’els svess

L’on passà han frequentà 33 uffants e giuvenils la Bergschule Avrona a Tarasp culla dumonda: Chi est tü e chi sun eu? Ün accumpagnar da la vita giuvna culla prontezza d’acceptar üna relaziun tanter pêra.
La Bergschule Avrona as rechatta illa fracziun Avrona a l’ost da Tarasp in ün clerai. Id es üna scoula speciala chi vain manada tenor metodas antroposoficas da Rudolf Steiner. Avrona dà spazi ad uffants e giuvenils cun ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare