HomePolitikWirtschaftTourismusBildung/SozialesKulturSportBlaulichtGesundheitNatur/Umwelt

Coordinaziun tanter cumüns e destinaziun

La directura da la destinaziun turistica Martina Stadler piglia part ad ün proget naziunal cul tema «Tourist Office 3.0» per sviluppar il büro d’infuormaziun per l’avegnir (fotografia: Flurin Andry).

La directura da la destinaziun turistica Martina Stadler piglia part ad ün proget naziunal cul tema «Tourist Office 3.0» per sviluppar il büro d’infuormaziun per l’avegnir (fotografia: Flurin Andry).

Zernez e Valsot han ün coordinatur turistic ingaschà dal cumün per sviluppar las spüertas. Eir il cumün da Scuol voul s-chaffir üna plazza da lavur simla cumbinà cun progets da svilup economic. Potenzial da svilup han eir ils büros d’infuormaziun.