HomePolitikWirtschaftTourismusBildung/SozialesKulturSportBlaulichtGesundheitNatur/Umwelt

La staziun da Scuol a Silvester pro l’ultim tramunt dal sulai da l’on (Foto: Markus Enzler).

La staziun da Scuol a Silvester pro l’ultim tramunt dal sulai da l’on (Foto: Markus Enzler).

L’ultim tramunt dal sulai ...

La probabiltà da festagiar Nadal e Silvester cun temperaturas e tamfitsch, es plü gronda co cha’ls Sonchs da glatsch portan fraidüras al cumanzamaint da mai. Cha eir chaluors e pantans san esser impreschiunants, demuossa quista fotografia cul tramunt dal sulai.