Cull’app «EngadinOnline» as po imprender a cugnuoscher a l’uster Gudench Campell da Cinuos-chel chi vo in viedi culla Veduta (fotografia: Gianna Duschletta).

Cull’app «EngadinOnline» as po imprender a cugnuoscher a l’uster Gudench Campell da Cinuos-chel chi vo in viedi culla Veduta (fotografia: Gianna Duschletta).

La Veduta vo in viedi

Mardi saira sül parkegi da la Punt da Crap a S-chanf es gnieu insembel giuven e vegl per giodair üna tschaina in cumpagnia. L’atmosfera d’eira allegra, da cò e da lo s’udiva a fer viva. L’occasiun d’eira la «Veduta in viedi», il nouv concept da Gudench Campell, uster da la Veduta a Cinuos-chel.

«Eau d’he simplamaing l’impreschiun, cha que do glieud chi nu vo pü uschè gugent ad ustaria.» Pervi da que vuless el purter l’ustaria in bels lös suot tschêl aviert. Sairedas in cumpagnia giajan a ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare