Il lai da serra a Punt dal Gall es impli pel mumaint be cun var 60 pertschient da la quantità d’aua normala per quist temp (fotografia: OEE).

Il lai da serra a Punt dal Gall es impli pel mumaint be cun var 60 pertschient da la quantità d’aua normala per quist temp (fotografia: OEE).

«Amo mai dat üna situaziun sumgliainta»

D’inviern pudess in Svizra gnir s-charsa la forz’electrica. Causa l’inviern cun paca naiv e la stà sütta nu sun implits ils lais da serra ed i manca aua per prodüer forza. Eir a l’ester s’esa confruntà cun problems. Jachen Gaudenz da las Ouvras Electricas Engiadina declera la situaziun actuala.

Illas ultimas eivnas han rapportà diversas medias davart il privel d’üna s-charsdà d’energia – concret as tratta d’ün’eventuala mancanza da gas e da forz’electrica in Svizra per ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare