Sarà rapreschantada la fracziun da Tarasp in avegnir illa suprastanza cumünala da Scuol? (fotografia: mad)

Sarà rapreschantada la fracziun da Tarasp in avegnir illa suprastanza cumünala da Scuol? (fotografia: mad)

Ün dret, ma ingün stuvair

Da la fracziun da Tarasp nu daja ingünas annunzchas per las tschernas da la suprastanza cumünala da Scuol als 25 da settember – ed uschè nu farà Tarasp per la prosma legislatura (2023 fin 2026) plü part da l’autorità administrativa e puliziala la plü ota dal cumün.

«Cumüns chi fusiuneschan fixeschan ouravant i’l contrat da fusiun, co cha la suprastanza cumünala as dess cumpuoner in futur e co cha las fracziuns sun rapreschantadas illas autoritats cumünalas», disch Thomas ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare