La suprastanza cumünala e la cumischiun sindicatoria da Scuol sun cumplettas (fotografia: Nicolo Bass).

La suprastanza cumünala e la cumischiun sindicatoria da Scuol sun cumplettas (fotografia: Nicolo Bass).

La suprastanza cumünala es cumpletta

I'l seguond scrutin es gnü elet Daniel Stecher da Tarasp cun 200 vuschs illa suprastanza cumünala da Scuol. El vaiva vairamaing demischiunà ed ha decis davo il prüm scrutin da's metter listess a disposiziun. Illa cumischiun sindicatoria es gnü elet Flurin Marugg cun desch vuschs.


Noch keine Kommentare