Paschiunada pella musica populara: Bigna Guler da Brail suna daspö 12 ons l’orgelin da man e stübgia daspö ün on musica populara a Lucerna (fotografia: Martin Camichel).

Paschiunada pella musica populara: Bigna Guler da Brail suna daspö 12 ons l’orgelin da man e stübgia daspö ün on musica populara a Lucerna (fotografia: Martin Camichel).

Üna grond’amur pella musica populara

Daspö settember da l’on passà stübgia Bigna Guler da Brail musica populara a Lucerna. In si’annada è’la be üna da trais chi fa quist nouv stüdi. In lündeschdi chi vain è’la però darcheu sün ün palc indigen – e concertescha insembel cul Cor masdà da Zernez. Üna visita a Brail pro la giuvna musicista.

«Id es amo interessant co cha’ls musicists da jazz e quels da musica populara sun magari sumgliaints. In tuots duos geners s’haja da sunar eir bler tenor uraglia ed i’s po improvisar», disch Bigna Guler (20). Üna ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare