Stübgià e doctorà ha Sarah Engler a Berna. Davo ha ella cuntinuà culla perscrutaziun a l’Università da Turich, ingio ch’ella ha instrui sco professura invidada (fotografia: mad).

Stübgià e doctorà ha Sarah Engler a Berna. Davo ha ella cuntinuà culla perscrutaziun a l’Università da Turich, ingio ch’ella ha instrui sco professura invidada (fotografia: mad).

Üna professura da Zernez a Lüneburg

Fingià cun 34 ons avair ün’aigna professura – da quai s’insömgian blers giuvens academikers e scienziadas. Per l’Engiadinaisa Sarah Engler es quel sömmi dvantà la realtà. Daspö settember instruischa ella politologia cumparativa a l’Università Leuphana a Lüneburg (D) in vicinanza da Hamburg. 

Da matta, a Zernez, nu vess Sarah Engler mai pudü s’imaginar ch’ella füss ün bel di professura. Fingià be l’idea dad ir al gimnasi tilla paraiva fich abstracta – e da stübgiar d’eira amo bler ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare