Aita Zanetti (pbd) ha manzunà la situaziun da la populaziun da l’Engiadina Bassa a reguard las examinaziuns da la PUK (fotografia: Daniel Zaugg).

Aita Zanetti (pbd) ha manzunà la situaziun da la populaziun da l’Engiadina Bassa a reguard las examinaziuns da la PUK (fotografia: Daniel Zaugg).

«La populaziun es ferm pertocca»

Aita Zanetti s’ha exprimida illa debatta dal Cussagl grond a reguard il rapport parzial da la cumischiun parlamentara d’inquisiziun (PUK) e supplichà da nu muossar il daint sülla populaziun da l’Engiadina Bassa.

ANR: Aita Zanetti, Vus vais manzunà illa debatta dal Cussagl grond davart il rapport da la PUK d’esser pertocca persunalmaing dal rapport. Co quai?Aita Zanetti: Quist cas nu lascha fraid ad ingün in Engiadina Bassa ed eu n’ha ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare