D’incuort ha il comitè d’organisaziun (CO) stuvü decider da strichar la Festa da la racolta Val Müstair per l’on 2020. «La situaziun actuala cul virus da corona nu permetta d’organisar la festa cun cortegi e passa 70 stands da marchà», infuormeschan ils organisaturs in üna comunicaziun a la pressa. Quista festa cul grond cortegi attira in cas optimal fin a 5000 visitadurs da la regiun, da l’Engiadina ed eir aint dal Tirol dal süd. Ch’uschè nu saja pussibel dad avair glistas cun noms, da partir aint ils visitadurs in secturs da maximalmaing 300 persunas, da respettar las distanzas ed oter plü, scriva il comitè d’organisaziun: «I’s stuvess far üna saiv intuorn Valchava – e quai nu correspundess insomma na al stil da la festa simpatica in Val Müstair.» Perquai han ils organisaturs decis d’annular l’ediziun 2020. Ils commembers dal comitè s’allegran però fingià uossa pels 3 october 2021, il di da la prosma Festa da la racolta in Val Müstair, «lura in cumbinaziun cul giubileum da desch ons Parc da natüra Biosfera Val Müstair».

Autur: fmr/fa