Il prüm festival da la chanzun rumantscha ha gnü lö dal 2019 a Trun (fotografia: Hans Huonder).

Il prüm festival da la chanzun rumantscha ha gnü lö dal 2019 a Trun (fotografia: Hans Huonder).

Nouvas chanzuns pels cors rumantschs

Ils cors masdats, virils ed ün pa damain quels d’uffants han gronda tradiziun i’ls cumüns rumantschs. Quistas societats exerciteschan normalmaing d’utuon e d’inviern differentas chanzuns per dar da prümavaira ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare