L’anteriur magister e promotur regiunal Mario Pult tratta fingià al prüm di dal cuors cun sia gruppa da «lectüra litterara» cun versins e sabgentschas dal minchadi (fotografia: David Truttmann).

L’anteriur magister e promotur regiunal Mario Pult tratta fingià al prüm di dal cuors cun sia gruppa da «lectüra litterara» cun versins e sabgentschas dal minchadi (fotografia: David Truttmann).

Scuvrir il muond rumantsch a Sta. Maria

In lündeschdi ha cumanzà il cuors intensiv da rumantsch in Val Müstair, organisà da la Lia Rumantscha. Üna buna quarantina da partecipantas e partecipants voul imprender la «quarta lingua» da la Svizra – schabain cha d’incleger tuot las particularitats rumantschas nun es adüna tant simpel.

«Eu n’ha nom …» – «Eu sun da …» – Quai sun las prümas frasinas rumantschas cha la gruppa da principiantas e principiants ha da pronunzchar in lündeschdi bunura in chasa da scoula a ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare