Roman Bühler (a dretta) surpiglia in avegnir la chüra e cussagliaziun dals cliaints da Peter Filli chi va la fin da november in pensiun (fotografia: Nicolo Bass)

Roman Bühler (a dretta) surpiglia in avegnir la chüra e cussagliaziun dals cliaints da Peter Filli chi va la fin da november in pensiun (fotografia: Nicolo Bass)

1700 cliaints i’ls ultims 35 ons

La fin da november va il pittur Peter Filli da Ftan in pensiun. El ha pisserà bod quatter decennis per cliaints cuntaints. Üna soluziun per seis affar ha’l lönch tscherchà. Uossa surpiglia Roman Bühler la chüra dals cliaints e l’affar vain scholt. 

Avant 40 ons ha Peter Filli da Ftan cumanzà seis giarsunadi pro l’affar da pittur Rudolf Bühler a Zernez. El d’eira insomma il prüm giarsun da Bühler, chi d’eira rivà in Engiadina e vaiva cumanzà ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare